SALMON AIR
29 Hamner dr
salmon,  Idaho   83467
Tel: 208-756-6211